Internet Archive BookReader

Tarih-i istikbal münasebetiyle Celâl Nuri Bey : memleketimizde bir külliyat- mühimme vücuda getiren Celâl Nuri Bey'in zât ve âsârn tetkik ve tenkit maksadyla yazlmstr